THE NORDIC
DX-CHAMPIONSHIP
OCTOBER 15-28, 2004

Updated Oktober 20, 2004


In English

 

Ingående länder i NORDX 2004 (utskriftsvänligt format inkl. reglerna i korthet)

Vanliga frågor & svar


VÄLKOMMEN TILL NORDX 2004


Nu i en helt ny och attraktiv form som passar de flesta DX-are, såväl nya "lyssnare" som avancerade DX-are. Nytt för i år är att radiostationer i ett antal länder skall rapporteras under tävlingstiden som är 14 dagar. Det nya, frånsett tävlingstiden och poängberäkningen, är att det är landet som ger poäng - ej stationen. Normalt räcker det med 1 (en) rapporterad station per land.

Tävlingen omfattar totalt tre enskilda tävlingsomgångar under 3 år med alfabetet (landets första bokstav) uppdelat i ungefär tre lika stora delar och stationer. Varje år är en enskild tävling. Men för att få kontinuitet i tävlandet har ett vandringspris upprättas som tillfaller den deltagare som har lyckats samla mest poäng under de tre tävlingarna under åren 2004, 2005 och 2006. 

Tävlingstid
Tävlingstiden är fredagen den 15 oktober 00:00 UTC till torsdagen den 28 oktober 24:00 UTC. Loggar skall vara insända senast den 8 november kl. 24:00 UTC

Stationer
Endast rundradiostationer 0 till 30 MHz. Inga utility- eller NDB-stationer, clandestines, pirater etc. Sändningsort skall vara i respektive land. Inga reläer gäller. Dessutom räknas ej relästationer, exempelvis BBC-relä från Singapore.

Lyssningstid minimum 15 minuter/station. Programdetaljer rapporteras, men ger ej poäng. Varje rapport skall innehålla:

- Ditt namn, land, DX-klubb och din epostadress
- Land
- Station
- Frekvens
- Datum och tid
- SIO
- Programdetaljer

Klicka här för att se ett exempel på hur en rapport kan se ut.

Genomgående språk för rapportering är engelska. Alla hörda stationer bandas för kontroll av eventuella tveksamheter.

Rapporter skrivs i land-ordning (bokstavsordning) i en textfil som skickas som bilaga till nordx@ndl-dx.se (se mer nedan om publicering).

Poängberäkning
Enkel poängberäkning som bygger på antalet deltagare. Vid exempelvis 50 deltagare räknas poängen enligt formeln 50 dividerat på antalet godkända rapporter. Detta gör att en person som ensam hört ett land erhåller 50 poäng. Har alla hört en radiostation i just detta land erhålls 1 poäng. Vid bedömning är tävlingskommitténs beslut slutgiltigt.

Publicering av Rapporter
Tävlingskommittén kommer inte att hårdgranska rapporterna. Vi litar på att var och en tar ansvar för detta. Men för att undvika gissningar och för att erhålla en viss självsanering kommer rapporter från samtliga deltagare att publiceras på denna sida efter den 8 november.

Anmälan
Ingen anmälan behövs och det är helt gratis att delta. Sedvanliga priser i form av pokal och SM-plaketter. Även nyttopriser mm som kommer att lottas ut till deltagare oavsett placering. Så det lönar sig att vara med!

SM och NM
SM för deltagare från Sverige, NM för deltagare från de Nordiska länderna och även en "öppen klass" för deltagare från övriga världen.

Klubbtävling
Resultatet av de tre deltagarna med högsta poäng från resp. klubb läggs ihop.

Landtävling
Resultatet av de tre deltagarna med högsta poäng från resp. land.

Information om tävlingen kommer kontinuerligt att finnas på denna sida.

Välkomna till en ny och kul tävling.

NDL - Norrköpings Distanslyssnare
Claes Olsson, Jan Görlin, Jan-Erik Järlebark, John Ekwall, Lennart Deimert

Epostadress: nordx@ndl-dx.se

Sponsorer:
SDXF - Sveriges DX-Förbund och DX-Vännerna