WYFR - Your Family Radio

 

WYFRFör cirka 10 år sedan hade jag besök här i Florida av ett litet gäng från Norrköpings Distanslyssnare. Naturligtvis gjorde vi en hel del rundturer, bl.a. hamnade vi utanför WYFR:s sändaranläggning i Okechobee. Tyvärr hade vi inte annonserat vår ankomst, så vi kom inte längre än till stängslet som omger stationen varifrån vi fick nöja oss med att studera den imponerande antennparken.

I år hade jag återigen besök av en av kämparna som var med förra gången, Göran Bayard, och då vi nu beslutade oss för ett nytt försök, tog vi i god tid, redan före avresan från Sverige, kontakt med stationschefen Dan Elya. Han meddelade, att vi var hjärtligt välkomna att bese anläggningen då vi kom till "The Sunshine State" och att det bara var att höra av sig, så skulle han se till så vi blev insläppta.

Efter ett par timmars bilresa var vi framme vid sändningsanläggningen, som ligger cirka 20 km norr om sjön Okechobee, Floridas största sjö och vattenmagasin. Vattenytan ligger ett par meter över marknivå, så hela sjön är omgiven av en vall, så för att med båt kunna ta sig in i sjön, måste man passera någon sluss, av vilka det finns ett flertal runt sjön.

Vi hade fått en noggrann vägbeskrivning till stationen, men då vi kom i närheten var det inte svårt att se var den låg. Området är väldigt flackt, boskapsmark, och mitt därute reste sig den imponerande antennparken.

Vår guide, KA8SNK David BuddenhagenDenna gång var grinden öppen, så det var bara att köra fram till stationsbyggnaden och stega in i receptionen. Där möttes vi av David Buddenhagen, teknisk chef, som direkt frågade, om vi kommit dit för det religiösa eller det tekniska. Då vi talade om, att det nog snarast var för det sistnämnda, fick vi veta att David själv var sändaramatör med call KA8SNK.

Vi började rundvandringen i ett par långa korridorer fyllda av sändare, tillsammans 14 stycken av märkena Harris och Continental, alla vattenkylda. Något lämpligt vattentag fanns inte i närheten, utan rent vatten fick köras dit i stora plastflaskor. Vattnet passerade därefter genom ytterligare rening, där man med jämna mellanrum fick byta filter.

Effekterna varierade, men de flesta var på 50 eller 100 kW, och de flesta var också igång samtidigt, nattetid alla 14, vilket resulterade i en icke föraktlig elräkning på USD 70.000.00/mån.

Vid varje sändare fanns uppgift om vilken frekvens som gällde vid en given tidpunkt. Ingenting var särskilt datoriserat, utan man fick ställa in frekvenserna manuellt.

Del av kontrollrummetAlla sändare var tillverkade på 70-talet, så man hade ganska många avbrott p.g.a. tekniska fel. Sändarna övervakades från ett kontrollrum, utrustat med fellarm, och under tiden vi var där, kanske 1.5 timmar, gick larmet ett par gånger.

Eftersom anläggningen ligger mitt ute på ett fält, hade man tidigare haft mycket problem med åsknedslag i antennmasterna, vilket förstörde motorerna som används för att byta antennriktning. Man hade nu isolerat motorerna från masterna och på så sätt blivit av med många avbrott och reparationer.

Antennparken består av ett 60-tal torn, vilka används till att bära upp de 23 olika antennerna av diverse olika typer såsom romboidantenner, gardinantenner m.m. Antennerna i sig kan inte vridas, men med hjälp av de ovanämnda motorerna, som driver stora switchar kan man välja antenn för rätt sändningriktning.

12 anställda finns vi stationen, och man har delat upp sig i tre arbetslag, som finns där kontinuerligt. Sändningstiden är 239 timmar/dygn och man sänder på 10 olika språk till alla delar av världen.

Inga program produceras i Okechobee, utan dessa görs i Oakland, Californien, spelas in på CD och skickas sedan via vanlig snailmail till sändningsorten.

Någon av sändarna hade uppdaterats och var nu datorstyrd, men tydligen var det inte så lyckat, utan man avvaktade innan man fortsatte med detta. Frågan är kanske hur länge man kan hålla igång dessa gamla sändare, enligt David skulle det nog kunna gå en tid till, men om man övergick till digitala sändningar, är det nog kört.

Varje år dyker det upp ett gäng tyskar från VW och Mercedes tillsammans med nya bilmodeller, transporterade via specialflyg till Florida. Bland alla antenner är strålningen tydligen så hög, att det är ett lämpligt ställe att testa bilarnas elektronik, och att se till så denna inte slås ut av strålningen.

Göran Bayard i solen utanför den något nedslitna stationsbyggnadenEfter den trevliga rundvandringen utan religiös indoktrinering var det dags att ge sig av hemåt igen. Vi valde nu att åka öster om Okechobee, där vi fick se en del av Floridas avigsidor. Där finns stora sockerrörs- och apelsinodlingar och arbetskraften består till största delen av mexikanare, legala och illegala, som bor och lever ganska så miserabelt men vågar inte beklaga sig för risken att bli av med jobbet eller bli utvisade. Fler står säkert i kö för att ta över, trots de usla förhållandena.

WYFR kan höras med engelska till Europa enligt följande schema:

0400-0500 7355

0500-0600 7520

0600-0700 7355, 11530

0700-0800 7355

1600-1800 18980, 21455

1800-1900 18980

1900-2000 15565, 18989

2000-2200 5810, 7580

2200-2300 7580

Förutom SW går sändningarna också på många FM-stationer i USA, 32 stycken. På MW kan man höras via 1170 WCTF Vernon CT; 1150 WCUE Cuyahoga Falls OH; 920 KYFR Shenandoah IA; 910 El Cajo CA; 1280 KFRN Long Beach CA; 1210 KEBR Rocklin/Sac-ramento CA och 1460 KAPR Kirkland WA.

CON och GBM

November 2003.