Datum och tider för möten och träffar vintern och  våren 2019.
Behövs snöröjning?

Ring då till arrendatorn så fixar han detta.

Månad

Datum Veckodag Tid Aktivitet
         
Maj 21 Tisdag   Städdag i Väsby
Samling Mac Donalds, Klinga
kl 12:30
Maj 11 Lördag   NDL:s vårutflykt lördagen den 11 maj till FRA, Flens Radioamatörer.

Mars 23 Lördag 15.00 Klubbmöte med lyssning i Väsby
Feb 9 Lördag 15.00 NDL:s Årsmöte
Vilbergens Bowlingcenter.
Servering!

Verksamhetsberättelse 2018
Bokslut 2018
Dagordning