DX-Parlament och ARC-konvent
Jönköping 5-7 maj 2017
   
  DX-Parlamentet 2017 avhölls under det gångna veckoslutet, 5-7 maj på Södra Vätterbygdens Folkhögskola som ligger mycket vackert i den västra sluttningen ner mot Jönköping med fantastisk utsikt över Vättern och Jönköping med grannstaden Huskvarna. Ca 15 DX-are kom under fredagen, varav två från NDL, Lennart Weirell och Udt (Sigvard Andersson). Dessutom fyra DX-are från Finland. Kan tilläggas att Lennart Deimert dök upp helt kort under fredagseftermiddagen och hjälpte till vid antennuppsättningen med sin antenn-kanon för radiosändningarna (se nedan).
   
 
  Henrik Klemetz berättar om sydamerikanska radioröster.
   
  Det var ett samarrangemang med ARC och SWB som höll sina konvent med årsmöte under lördagen - söndagen och under lördagen kom ytterligare ca 20 DX-are. Tack vare samarbetet innehöll parlamentet flera trevliga och informativa föredrag och man hade ordnat fram en privat upprustad militär sändarbuss som sände musik och intervjuer på MV 1593 kHz med namnet ”Arctic Radio Jönköping” under många timmar under de tre dagarna.
   
 
  Hans Östnell berättar om UL-DX (Ultra-light-DX).
   
  Under fredagen höll Lennart Weirell föredrag om Sveriges lokalradio, dess historia från starten för 40 år sedan, Moritz Saarman om de två Kiwi-SDR-mottagarna, som är förbundets nya mottagare för fjärravlyssning, Udt om finesser hos SDR-mottagarna. Kvällens sista punkt blev hearing med SDXF:s styrelse, där också flera frågor diskuterades vilket kom att underlätta de kommande årsmötesförhandlingarna på lördagen
   
 
  Gösta Åkerlund berättar om IBRA Radio.
   
  Lördagen började med DX-Vännernas årsmöte som följdes av SDXF:s årsmöte med en av våra gäster från Finland, Henri Ekman som ordförande; mötesparagraferna klarades av mycket snabbt.
   
 
  Årsmötespresidiet, Henri Ekman, Christer Brunström, Lars Wieden
   
  Risto Vähäkainu, också från Finland, informerade om EDXC-mötet som i år kommer att hållas i Tammerfors i augusti. Gösta Åkerlund berättade om IBRA Radio, hur den kom igång och hur och varför sändarorterna flyttades omkring och utvecklingen fram till i dag. Staffan Börjesson om hans experiment och mångåriga erfarenheter av Beverageantenner för 160-metersbandet. Henrik Klemetz berättade om den mänskliga rösten och kopplade samman med stationsröster i Sydamerika med exempel på inspelade stationer. Hans Östnell om UL-DX, dvs lyssning med Ultra-light radiomottagare, små billiga mottagare som ger hygglig mottagning och hur de förbättras m.h.a. en extra avstämningskrets (spole + kondensator) vid sidan av mottagaren.
   
 
  Middagen
   
  Vid middagsavslutningen delades plaketter ut till DX-are som förbundet och lokala klubbar ansett gjort bra insatser för DX-ingen. Förbundets stipendium på 5000 kr till minne av Johan Berglund 2017 tilldelades CLAES OLSSON, som i många år skrivit spalter i EA, numera DXA.
   
  Till sist höll Christer Brunström den sedvanliga auktionen för DX-Vännerna, och den inbringade i år 1300 kr.

Under söndagsförmiddagen höll ARC/SWB sina årsmöten. Därefter presenterade Thomas Nilsson tankar kring en ny databas, HCDX On-Line (Hardcore
DX), där man kan lägga in DX-loggningar.

Parlamentets sista punkt var besök och intervjuer på sändarbussen som stod utanför anläggningen.

Parlamentet/konventen arrangerades av vår värd Göte Lindström, som arbetar på folkhögskolan, och för SDXF Stig Granfeldt och för ARC/SWB Bengt Ericson. Stort tack för ett utmärkt och trevligt arrangemang.
   
  / Sigvard Andersson
   
 
  Utsikt över Jönköping från sovrummet.
   
   
   
  Radio Arctic 1593 kHz

 
  Kent med sin sambandsterrängbil typ SBTGB9333. Sändare: 1,5-30 MHz 400W, Standard Radio SST400.
   
  Kent SM5LQL kom med sin 9 ton tunga sambandsterrängbil till Folkhögskolan Jönköping vid halvåttatiden på fredagskvällen. Efter att ha parkerat bilen började rekognoseringen för placering av antennen vilket inte var helt enkelt, men efter moget övervägande valdes tre höga tallar på Stadsbergets sluttning strax ovanför Folkhögskolan.

Uppskjutningen av antennlinorna med Lennart SA5MMMs antennkanon fungerade utmärkt. Med tre välriktade skott var dragsnörena på plats. Uppskattningsvis kom dipolen på 2 x 47 m upp 30 meter.

Sändningen kom igång ca 2120 SST och pågick en timme. Uteffekten var ca 80 Watt. I närområdet hördes Radio Arctic bra. Lyssnarrapporter från andra delar av Sverige har också inkommit.
   
 
  Radiobilen
   
  Under lördagskvällen sände Radio Arctic intervjuer och musik. Under söndagen började sändningarna på förmiddagen och pågick fram till kl 13 SST. Nu med ca 200 W utteffekt.

Att sända på mellanvåg är både roligt och en teknisk utmaning som rekommenderas för de som tycker om rundradio.


  / Lennart Deimert