DX-Parlamentet i Björsjö, 15-17 juni 2001.

 

Björsjö-pensionatet.

  "Året var 1957 och i sängen, iklädd randig pyjamas låg en lång man och tittade sig omkring genom glasögon med linser tjocka som flaskbottnar. Ville han säga något till de oroliga männen i vita rockar, som stod runt sängen och bevakade honom, fick det bli med hjälp av den kvinnliga tolken som tillhörde sällskapet. Mannen hade lunginflammation, och skulle han inte klara krisen, skulle detta kanske leda till svåra politiska konsekvenser."

Detta var bara en av de historier vi fick oss till livs vid årets Parlament i Björsjö, strax utanför Ludvika. Mannen i sängen var Tage Erlander, och att han klarade krisen vet vi ju. Platsen var ett hotellrum i Moskva, där den första svenska delegationen var på besök. Tolken var Irina Gardenina, programledare vid Moskvaradions svenska avdelning och dessemellan också tolk. Men mer om detta senare. Parlamentet hölls alltså i södra delen av Dalarna, alldeles invid gränsen till Västmanland. Då Parlamentsrävarna Sigvard Andersson och utd dök upp vid 14-tiden SST, hade redan en hel del deltagare infunnit sig, och den första vi träffade på, var vår vän Torre från Finland, nybliven pensionär. Under eftermiddagens lopp ankom sedan deltagarna i jämn ström och det visade sig, att antalet skulle bli det största sedan Parlamentet avhölls i Norrköping 1995. Tyvärr fick vi ingen deltagarlista, men uppskattningsvis var vi nog, medräknat de som endast var där under lördagen, ett 50-tal.

Fredagseftermiddagen ägnades åt diverse småprat och en liten utställning, där vi kunde betitta några m.ä. mottagare och en fint uppmonterad och pedagogisk samling QSL-kort från Lennart Wierells samlingar. Framemot kvällen var det dags för den obligatoriska samlingen där vi bjöds på té-supé tillsammans med ett hälsningsanförande av Ordförande Stig Granfeldt och där även Bernt Berglund redogjorde för vad som väntande.

Efter att vi fyllt våra magar var det dags för den lika obligatoriska hearingen med Styrelsen. Några särskilt kontroversiella frågor fanns inte att plåga styrelsemedlemmarna med, den största, åtminstone ekonomisk var väl motionen om ett ev. bidrag på 25.000:- till ett tilltänkt lyssnar-QTH i Parkalompolo. Förbundets ekonomi är i god ordning med ett aktningsvärt kapital för användning till nyttiga DX-ändamål. Några fler programpunkter fanns inte på dagordningen, utan kvällen avslutades under gemytliga former i lokaliteterna. För detaljer, se förra årens reportage.

Lördagen startade med sedvanlig frukost, varefter det var dags för Årsmötet. Sedvanliga frågor genomgicks, som tidigare nämnts är ekonomin och likviditeten god trots en, åtminstone på papperet, förlust på ca. 17.000:-

Motioner och propositioner stod därefter på agendan, den som orsakade mest diskussion var som väntat den om Parkalompolo. Efter mycket prat hit och dit gick motionen igenom, dock med reservationen att diverse oklarheter innan dess måste klarläggas. En proposition om landräkning inom de Nordiska länderna, som dragits i långbänk under några år, fick gå ett varv till. Valberedningen, Rolf Larsson och Erik Johansson, hade gjort ett gott arbete, och valen gick lätt som en plätt. Styrelsen blev ungefär densamma som tidigare, en lista på denna lär dyka upp i EA inom en snar framtid. 

Efter en kålpuddingslunch var det dags för de närvarande stationsrepresentanterna att berätta lite om sina jobb och framtidsplaner. En utförligare redogörelse om detta kommer säkert också, om inte i detta, så i ett senare nummer av EA, varför jag bara tar det här i korthet: 

-Irina Gardenina från Rysslands Röst berättade medryckande om sin tid på stationen. Ingressen till det här reportaget är 
alltså hämtat från hennes berättelse.

-Lars Rooth från Vatikanradion, numera pensionär berättade lite om den uppståndelse som varit runt sändaranläggningen, men där man nu nått en överenskommelse med den italienska regeringen.

-Sonja Persson, HCJB, numera också pensionär och återflyttad till Sverige och Orsa, redogjorde för HCJB:s planer i Ecuador och i övriga världen, där man tydligen numera ingår i ett stort konsortium.

Dags sedan att sträcka på benen under en tipspromenad, där medlemmar i Biologiska Föreningen hade större chans till framgång än vissa stackare med radio på och i hjärnan. Segern delades av Björn Fransson som tillsammans med blomexperten Sigvard lyckades pricka in elva av tolv möjliga svar.

En numera f.d. DX-are berättade sedan om vad livet i skallampans sken givit och icke givit honom. Efter många år har han nu tagit det tunga (?) beslutet att sälja eller ge bort alla prylar med anknytning till hobbyn för att därefter helt ägna sig åt att titta folk i munnen. Avhopparen, Jan Tunér, gjorde alltså sitt sista Parlament, men vi får väl se hur länge det tar innan abstinensbesvären blir för svåra.....

Efter en stunds vila var det dags för Galamiddag med åtföljande plakettregn. Årets förtjänstplaketter gick till bl.a. Bo Gustavsson och till Rysslands röst, båda för lång och trogen tjänst.

Det är inte ofta, om det nånsin hänt förr, som Årets QSL-station är på plats, men i år hände det i alla fall. Utmärkelsen hade, som ni säkert vet, tillfallit Ryssland Röst, och jag tyckte mig faktiskt se, att Irina blev lite rörd då hon fick mottaga diplomet och en liten gåva. Kul att en station som varit med så länge och som så flitigt svarat på våra brev blev belönad. Tilläggas kan, att Irina tagit med sig en knippe brev och rapporter som hon visade upp tillsammans med en utställning om RR. 

DX-Vännernas auktion, en lika traditionell händelse, fick vissa av oss att köpa på oss en hel del onödiga prylar, som man vid senare besiktning undrade vad man skulle ha till. Eller som Dick från Åland sa då han beundrade ett konstverk han ropat in: "Hur ska jag förklara den här för frugan då jag kommer hem?" Men man får väl ta med sig grejerna till nästa års Parlament så att dom får gå ett varv till. Behållningen från auktionen, 2300:- går ju i alla fall till ett behjärtansvärt ändamål, DX-ingens befrämjande.

Så mycket återstod nu inte av Parlamentet, men kvällen avslutades med en trevlig pubafton, där man hörde hur pysandet från flaskornas öppnande blandades med ljudet från de två Björnarna, dvs trubadurerna Björn & Björn som stod för underhållningen med hjälp av sång och gitarrer. Ett och annat pysande hördes nog också senare på kvällen, även efter det att puben stängt och släckt ner.

Söndagen ägnades åt en genomgång av kommande aktiviteter från Förbundets och klubbarnas sida samt diverse funderingar och förslag om var nästa års Parlament skall hållas. Skåne var ett hett förslag, dock visade tillresta skåningar en viss tveksamhet inför att åtaga sig arrangemanget, så vi får väl se.

Sista programpunkten var en fortsättningen på utfrågningen av Irina från Rysslands Röst eftersom denna fått avbrytas p.g.a. tidsbrist på lördagen.

Sammanfattningsvis ett trevligt Parlament med ett oväntat gott deltagande. Lite rörigt blev det då utlyst schema inte kunde följas, men det ordnade upp sig efter hand. Kul hade också varit med en deltagarlista, vid de närmast föregående mötena har det inte varit så svårt att komma ihåg vem som varit där, värre dock i år. Vi bugar och tackar Parlamentsgeneralen Bengt Berglund och hans fru, som jobbat hårt med det här och som hela tiden under mötet ställde upp på ett förtjänstfullt sätt. Väl mött i Skåne(?) nästa år!

Text: CON 
Foto: LtD


Mera bilder från DX-Parlamentet i Björsjö

Jan-Erik Järlebark och Bengt Berglund.

"Di gamle"

Claes Olsson och Erik Johansson skriver rapport på närradiosändingen från Radio Legend.

Irina berättade intensivt om sitt liv med Radio Moskva.

Kompisar. Jan Tunér och Björn Fransson.

Styvmorsviol?

Sonja Persson och Lars Rooth.

Gruppfoto på SWB-gänget.

Vad får jag för den här fina radion?  Torre svingar klubben med auktoritet.

Glada Delsbo-DX-are


[ Tillbaka ]