2021-02-20

 Inga större sensationer då NDL den 20 februari genomförde sitt första digitala årsmöte. Nio deltagare hade bänkat sig framför datorerna då Ordförande Bosse G. hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat. Detta torde ha varit det 35:e efter återstarten på 80-talet och av de som var med då, var Bosse G., Sigvard, Classe och Janne G. närvarande. Inte dåligt! Däremot tycker jag uppslutningen var ganska dålig, inga resor, bara att slå på datorn och delta. Var det avsaknaden av räkmackan som orsakade manfallet?


Vi som var med på årsmötet.

Efter genomgång av formaliteterna och rapport från revisorerna och kassören (kassabehållningen på godkänd nivå), följde val till styrelsen. Och här följde, som vi redan var underrättad om, en liten sensation. Klubbens ständige ordförande, Bosse Gustavsson som tidigare uppvaktats med blommor, tackade för sig efter att i stort sett varit ordförande sedan återstarten! Han efterträddes av vice ordförande Sigvard Andersson. För övrigt inga ändringar där. Beslutades också, att eftersom det för ögonblicket inte är någon ebb i kassan, att medlemsavgiften på 200:- skulle förbli oförändrad.


[ARKIVBILD]  Avgående ordförande Bo Gustavsson välkomnar Sigvard Andersson till uppdraget.

Årsmötet var snabbt avklarat och vi övergick till årets andra klubbmöte under ledning av nya ordföranden Sigvard. Dagordningen, som vi också haft sedan urminnes tider, började med QTH frågor och vad vi visste var allt i sin ordning där ute i Väsby. Classe Och Janne G. var där för ca 2 veckor sedan för inspelning med sina SDR-mottagare och kunde då konstatera, att allt var i sin ordning och vägen upp var välplogad, t.o.m. en parkering var upplogad. Hyggligt! Nu lär väl snön vara borta, så passa på att använda SDR-mottagarna, säsongen lider mot sitt slut. Ullmar påpekade dock, att LA brukar gå bra lite senare, fram i april t.ex. Bara att testa för oss som inte har så långt dit. Till Väsby, alltså.

Sigge redogjorde för konditionsläget, vilket just nu var dåligt med noll eller ett minimum av solfläckar. Samme man redogjorde också för säsongen som varit i Parka. Mindre besök i år, mycket antagligen på coronan. KIWI:n har fungerat bra hela vintern och är nu försedd med en av de ordinarie antennerna, ca 800 meter i 300 grader. Den kommer, om inget oförutsett händer, vara igång till åsksäsongen startar. Så passa på att kolla lite NA innan det blir för sent.

Vårutflykten lades på is till nästa möte, den 27 mars. Parlamentet i Karlsborg blir antagligen nerlagt och kommer att hållas på annat sätt, men vi beslutade att skicka in ett par motioner: en om enklare inloggning till Förbundets hemsida och en om lättare åtkomst för allmänheten till arkiverat material.

Under punkten DX-relaterat, visade Ullmar upp en knippe QSL han fått under senare tid. Här kunde vi också konstatera, att klubben gjort bra ifrån sig i DX-Aktuellts QSL-liga. Janne Görlin kom högt upp med sina 96 QSL, tätt följd av Ullmar med 73. Ullmar hade också turen att vinna det utlottade presentkortet på 200:- gällande på DX-köp.

Så var det dags för Sigvard, som lett båda mötena på ett förtjänstfullt sätt, att tacka alla deltagare för ett trevligt möte vilket varat i nästan två timmar. Tyvärr fick var och en ordna sitt eget kaffe och räkmacka, hoppas vi kan träffas in persona nästa år och inta detta tillsammans igen.


/ CON