2014-05-17
   
  Field Day på Aborreberg
   
  Söndagen den 18 maj firas "International Field Day" och som vanligt drog Norrköpings Radioklubb, SK5BN ut i skogen för att visa upp sina pryttlar för allmänheten redan på lördagen den 17:e. Aktiviteten sammanfaller också med vårens s.k. "Portabeltest", dvs att etablera kontakt med andra portabla stationer. Årets uppvisning hade förlagts till Abborreberg, ett område med vandrarhem och servering vid Bråviken södra strand, strax utanför Norrköping.
   
 
Gemytligt
   
  Norrköpings andra radioklubb, NDL var naturligtvis också på plats för att ta en koll på vad "konkurrenterna" höll på med och man hade skickat ut SM5BRU och SM5-1252 (ex SM5DXL), två gamla rävar inom radiohobbyn för att infiltrera sig med allmänheten. NDL:s utsände, Ullmar Qvick slog sig genast i slang med Lennart Kördel från arrangörsklubben för att se om det gick att få fram någon inside information.
   
 
  Lennart Kördel SM5AQI och Ullmar Qvick.
 
Majvädret var strålande fram på förmiddagen då vi anlända till stugan man fått låna därute i friluftsområdet. En livligt frekventerad gångväg löpte förbi och man hoppade kunna locka in flanörerna därifrån så man kunde visa upp sin utrustning och sin något udda hobby.. Ett flertal antennmaster hade rests plus att man satt upp en dipol mellan ett par träd och då vi kom ut var försöken att få förbindelse redan i full gång med Derek Gough SM5RN bakom rattarna.

   
 
  Derek SM5RN still going strong!
 
Intresset från allmänheten var dock ganska svalt, särskilt från de som ägnade sig åt Sveriges nya motionsrörelse, löpning. Några intresserade lyckades man i alla fall locka till sig, kanske var det kaffet med dopp som gjorde att de stannade till. Däremot var intresset från NRK:s medlemmar större, det var nog ett 20-tal som anslöt efter hand. Bland dem hittade vi ett par NDL:s medlemmar, Solveig och Rolf Samuelsson som båda innehar förarbevis för radiosändare.


   
 
  Rolf och Solveig Samulsson i samspråk med Derek.
   
  Anslöt sig gjorde också en bil från FRO:s lokalavdelning i Norrköping, utrustad med ett flertal sändare i bilen.

Uppdragen från försvaret är nog inte så betungande längre, däremot samarbetar man mycket med Hemvärnet, som väl snart ensamma får ansvara för rikets säkerhet efter alla neddragningar. FRO-chefen berättade också, att man hjälper organisationen Missing People vid deras sökande efter försvunna personer.
   
 
  FRO Norrköping var på plats med sin ledningsbil.
   
  Ur FRO-bilen plockade han fram en portabel sändarstation, Ra 200, som dock inte verkade vara direkt av senaste årsmodellen.
   
 
  Ra200
   
  Till denna hörde en källa för garanterad förnyelsebar energi, en generator som drevs av handkraft. Det visade sig dock, att den var ungefär lika effektiv som vindkraftverken, för trots idogt vevande var det ingen som lyckades veva ut tillräkligt med el för att driva stationen.
   
 
  Jobbigt att köra radio?
   
  Svårt verkar det också vara att locka nya intressenter till hobbyn, detta trots att man dagen före fått göra reklam för Field Day i Radio Östergötlands förmiddagsprogram där Janne Hult SM5TJH från NRK medverkat hos välkända Nisse Boström.

Men för att använda ett ganska slitet konstaterande: ”Vi hade i alla fall tur med vädret.”


  Text och foto: Claes SA5BRU Olsson