NDL:s årsmöte 2014-02-22
 
   
  Ännu ett Års- och Medlemsmöte avklarat. Det har blivit lite av en tradition att hålla detta på Vilbergen Bowling i Norrköping, och så blev det även i år. Ganska god uppslutning och då Ordförande förklarade mötet för öppnat hade 10 av klubbens 19 medlemmar infunnit sig, 2 släntrade in lite senare. Närvarande var Bosse G. Sigvard, Göran Jansson, Eric S., Bosse H., Jan-Erik Andersson, Lennart D., Janne Görlin, Classe O., Ullmar samt Rolf och Solveig Samuelsson.
   
  Första delen av mötet ägnades i vanligt ordning åt Årsmötet. Några större sensationer där blev det inte, även om kassan hade gått någon tusenlapp back. Detta pga att vi blivit av med vår plats för lottautomaten. Viss förhoppning finns att vi så småningom ska kunna få igång den igen. Några panikåtgärder behöver vi dock inte ta till, vi klarar oss ett tag till. Detta resulterade i att Årsavgiften kan behållas oförändrad. Medlemsantalet håller sig också ganska konstant, vi har tappat endast en medlem under året.
   
 
  Några av mötesdeltagarna: Ullmar Qvick, Bo Gustavsson, Sigvard Andersson, Bo Hellman och Göran Jansson.
   
  Valet av Styrelsen gick också lätt, Erics förslag på omval av samtliga styrelsemedlemmar godkändes, inga funderade ens på att hoppa av. För er som missat styrelsens sammansättning, kommer den här: Ordförande: Bo Gustavsson, Vice ordförande: Sigvard Andersson, Sekreterare: Lennart Deimert, vice d:o: Ullmar Qvick, kassör: Claes Olsson. Till revisorer valdes Eric Söderman och Jan Görlin. Punkterna på dagordningen klarades därefter av i rask takt och vi kunde snart övergå till att hålla ett vanligt Klubbmöte.
 
  Ullmar visar sina senaste verifikationer för Rolf Samuelsson och Bo Gustavsson.
   
  Efter vanlig formalia var det dags för den första, stående punkten; vårt QTH. På morgonen hade JGÖ och CON varit ute en sväng vid Väsby och lyssnat på bl.a. Solomon Island (gick utmärkt). De kunde då konstatera att alla antenner fungerade, men pga brand i en fördelare strax före jul var det lite oordning på antennordningen. Sigge föreslog, att vi skulle skippa benämningen 1:an, 2:an osv och i stället använda oss av riktningen, t.ex. 225 grader. Ett vettigt förslag som antogs utan omröstning. Bestämdes också, att vi snarast skulle åka ut någon dag och byta ut den rykande fördelaren mot en hel (vi har ett par i reserv).
Eric lovade ta ett tag med remoten, som inte varit igång sedan förra året. Kontraktet med 3 gäller minst tre månader till, så det vore bortkastade pengar att inte ha den igång. Dessutom är det ju nu absolut snöfritt därute och därmed lätt att ta sig fram.
   
 
Stämmer kassarapporten?
   
  Som bekant har vi ju åtagit oss att anordna det årliga Parlamentet i början av juni. Något nytt om detta fanns inte att rapportera, inget har hörts från Förbundet. Vi beslutade, att eftersom ett par man från klubben bör stanna därute över natten ta kontakt med SDXF och propsa på att förbundet betalar nattlogi för dessa. Anmälningstiden för deltagande går ut ungefär då vi har nästa möte, i mitten av april och hoppas då att allt har satt sig.
   
  Sigvard rapporterade om Parka. Inte mycket att orda om där, men tre man från klubben åker, som sista besökare i år upp dit på fredag, alltså den 28 februari. De tappra non-stop åkarna är Janne Görlin, Göran Jansson och Jan-Erik Järlebark. Dessutom ansluter också Lasse Skoglund som skall avhämtas lördag förmiddag på Luleås flygplats, Kallax.

Sigge, som också har hand om konditionerna kunde inte utlova några toppensådana inför den kommande expeditionen. Det visade sig, att dessa berodde på vilka källa man kollade i. MW är tydligen ganska mediokert medans Ullmar gjort några fina CW-fångster på de högre frekvensbanden.
   
 
  Sigge demonstrerar SDR-14 för Göran Jansson som funderar på hur det här ska fungera?
   
  Övriga frågor fanns några stycken. Eric efterlyste stadgar för klubben. Skall tydligen finnas, så Classe åtog sig att försöka luska ut var. Beslutades också att samme man tillsammans med Sigvard skall försöka åstadkomma ett manus om klubbens historia från dåtid till nutid. Detta skall sedan ligga till grund för ett program, vilket kommer att ingå i Förbundets program om klubbarna i Sverige. Detta sänds en gång i månaden via sändare i Riga på MW och Tyskland på SW och dessutom på nätet. Sista punkt var ett löst fastställande om en resa till den årliga Radioloppisen i Smestan. Lika löst var beslutet att vi ordnar till ännu en lyssnarhelg ute i Väsby innan vi stänger därute för säsongen.

Mötet, som i år gick i lugnets tecken, avslutades med kaffe, lättöl och räkmacka. Under intagandet av dessa läckerheter cirkulerade en del QSL, medtagna av Ullmar och Claes.
  I urminnes tider har parkeringen varit gratis utanför Bowlinghallen. Men nu är det nya tider. Tyvärr blev det dryga böter för några av deltagarna.
   
 
  Hur skall den här parkeringsskylten tolkas?
   
   
   
   
  Text Claes Olsson
Bilder Lennart Deimert