Sveriges DX-Förbunds årsstämma i Göteborg 31 Maj till 2 Juni 2013

DX-Parlamentet 2013
 
 
Till skillnad från förra året, sken nu solen från en molnfri himmel då vi vid 9-tiden startade resan mot Göteborg och årets DX-Parlament. Vi var den här gången Ullmar Qvick, Sigvard Andersson och utd. För min del var det 24:e Parlamentet i obruten följd. Utan regn gick resan som en dans. Vi gjorde ett stopp på vägen ner, utanför Jönköping. Chauffören behövde pigga upp sig med en kopp kaffe och medpassagerarna sträcka på benen.
 
Sigge och Ullmar sträcker på benen?
 
Vid 13-tiden och strax utanför Göteborg var det dags för lunch på Restaurang Smakfull. Chauffören hade ännu inte smält kaffet och bullen utan nöjde sig med en macka, de andra smorde kråset med Dagens rätt. Vid 14-tiden var vi framme vid Apple Hotell, samma plats där Parlamentet hölls för fyra år sedan. Efter incheckning i tre enkelrum, kunde vi konstatera att rummen faktiskt renoverats sedan vi var där sist, vilket troligen var anledningen till det höjda priset. Efter en stunds vila var det dags att köra igång ett ganska fullmatat Parlament.
 
FREDAG

Själv gjorde jag ett besök hos några bekanta i Partille, men det 10-tal tidigt ankomna startade med ett besök på Radio 88 i Partille. En dessa var Sigge, som samlade fakta och fotograferade vid besöket:

Stationen, som drivs av Partille Närradioförening sänder på 88.0 MHz med 250 W. Enligt Kent Ryberg på stationen är personalen en samling entusiaster som arbetar ideellt. Man sänder dygnet runt utom under veckohelgerna då man ger plats för andra föreningar. Musikurvalet är från 50-, 60-, 70-, och 80-talet men även nyare låtar kan förekomma. 5000 låtar finns i arkivet och några timmar i veckan får lyssnarna ringa in och önska melodier.
 
Leif Johansson och Kent Ryberg (sittande) berättar om Radio 88
 
Tillbaka på hotellet och efter inmundigande av en tesupé var det dags för Styrelsen att stå till svars för gjorda och framtida misstag. En hel del punkter stod på agendan och vi startade med vår nu gemensamma tidning, DX-Aktuellt. Två nummer har nu hunnit utkomma under året, ett gjort Sverige och det andra i Norge. Det visade sig tyvärr, att det olikheterna mellan de båda skapelserna var alltför stora vad beträffar förstasidan och layouten på resten av sidorna. Ett resonemang länderna emellan måste tas, det bästa vore att tillsätta ett redaktionsråd med en representant från varje land. Detta bör bestå av personer som inte är spaltredaktörer eller på annat sätt involverade i skriverierna i tidningen. Innehållet diskuterades också och det framkom önskemål om mera redaktionellt material såsom artiklar och notiser. Långa listor på hörda stationer är bättre att publicera på diverse internetsidor; de är oftast inaktuella då de dyker upp i någon spalt i tidningen.
 
Bland övriga frågor som diskuterades på hearingen var bl.a. en plats för de av Förbundet två inköpta fjärrmottagarna av märket SDR-IQ med tillhörande datorer. Plats och tidpunkt för nästa års Parlament diskuterades naturligtvis också. Synpunkter på att ha mötet tidigare på året framfördes för att komma lite närmare bokslutsåret. Någon frivillig aspirant till att anordna mötet fanns (naturligtvis) inte.

Till arkivet överlämnade Björn Fransson två stycken pärmar med QSL efter sin framlidne bror Ove, vilken var en duktig DX-are och flitig QSL-samlare.
 
LÖRDAG

Efter en frugal frukost var det dags för dagens första programpunkt, en redogörelse för aktiviteten vid vårt lyssnar-QTH i Parka. Han som har hand om'et, Sigvard Andersson berättade, att årets däruppe i norr varit ganska dålig och han hoppades på fler deltagare kommande säsong. Han poängterade, att det inte bara är förbundets medlemmar som kan utnyttja anläggningen, utan även utländska gäster är välkomna.
 
Christian Stödberg berättar om Hörby- och Sölvesborgssändarna
 
Christian Stödberg som berättade om Hörby- och Sölvesborgssändarnas uppgång och fall samt Ronny Forslund som redogjorde för arbetet med följetongen Den Svenska DX-historien. Kari Kivikäs berättade om EDXC, dess arbete och kommande möte i Portugal. Kari berättade även, att SDXL, det finländska förbundet anordnar ett sommarläger på finska Utö, en ö en bit utanför Helsingfors. Lägret hålls 2-4 augusti och alla DX-are är välkomna.

Alf Persson redogjorde lite mera i detalj om fjärrlyssningen och ekonomin för densamma. Förbundet har anslagit 25.000:- av vilka 9.000:- var förbrukade genom inköp av SDR-mottagare och datorer. Medarbetare på det här projektet är NDL:s Lennart Deimert. Meningen var sedan, att 91-årige radiopionjären Erik Bergsten skulle ha hållit ett föredrag, men efter intensivt sökande kom det fram, att han drabbats av en hjärtinfarkt tidigare i veckan och nu låg på sjukhus.
 
Vid lunchbordet: Björn Fransson, Torre Ekblom och Christer Brunström
 
Ullmar Qvick passade också på att göra reklam för sin egenhändigt hopplitade bok och det gjorde han så bra så han lyckades sälja 4 ex plus att han skänkte ett till DX-vännernas auktion senare på kvällen. Även DX-vännernas årsmöte hanns med under eftermiddagen. Inga sensationer där. Den ekonomiska situationen är god trots att man bidragit med 2.550:- till Parkakassan under året är kassabehållningen 13.000:-. Som vanligt är medlemsavgiften 50:-/år eller valfritt högre belopp. Man kan ju fråga sig, om det är Vännernas uppgift att bidra med pengar till driften av anläggningen i Parkalombolo, det borde väl falla på förbundet?

Därefter var det dags för allvaret, Sveriges DX-förbunds Årsmöte. Ganska mycket folk hade nu dykt upp och då närvarolistan var klar hade vi räknat in 17 medlemmar representerande 6 klubbar (det finns 17 klubbar registrerade hos Förbundet). Nej, vid närmare eftertanke, var det, enligt min åsikt ett dåligt intresse och deltagande. Den internationella prägeln på mötet stod Torre Ekblom och Kari Kivikäs från Finland och Dick Christenbrunn från Åland för. Jag tänker inte gå in i detalj på vad som avhandlades, utan här kommer några high lights från mötet, vilket klarades av i ganska rask takt.

Efter sedvanlig genomgång av dagordningen hölls en tyst minut för vår avlidne medlem Lars Rooth, som i många år tillhört inte bara Vatikankyrkan utan också vårt förbund och varit en flitig gäst och talare på våra Parlament. Kassarapport, revisionsberättelse och budget godkändes och spikades. Inga motioner hade inkommit och styrelsens propositioner, verksamhetsplan och stadgeändringar klubbades igenom utan längre diskussioner.

Valberedningen med Ullmar Qvick i spetsen och med Dan Olsson vid sin sida hade gjort ett bra jobb. Till ny ordförande efter Ove Nordin, som avgick av personliga skäl, valdes Moritz Saarman, vice dito Stig Granfeldt, sekreterare Christer Brunström och kassör Lars Wieden.

Årsmötet drog inte ut på tiden allt för mycket och diskussionerna hölls inom rimliga gränser. Mycket hade redan avhandlats kvällen innan vid hearingen med styrelsen.
 
Nyvalda ordföranden Moritz Saarman överlämnar stipendiet till minne av Johan Berglund till öbon Björn Fransson
 
Kvällen avslutades i sedvanlig ordning med Festmiddag under vilket det första stipendiet från Johan Bergluds minnesfond delades ut. Detta gick, mycket välförtjänt till den mångåriga kämpen och gotlänningen Björn Fransson. Förbundets brons-plakett erhöll Alf Persson, dito i guld tillföll Bengt Dahlhammar och avgående ordförande Owe Nordin. De två sistnämnda ringdes upp via Skype och meddelades den glada nyheten.
 
Torre Ekblom var kvällens auktionsförrättare
 
DX-vännerna firar i år 50-årsjubileum och kvällens sista attraktion var Vännernas auktion. Utbudet den här gången bestod mest av böcker och diverse publikationer, den ena inaktuellare än den andra. Trots att bäst före datumet gått ut för länge sedan lyckades utroparen Torre Ekblom få ut en slant, främst då från Moritz Saarman som fick mycket att bära hem.
 Underhållningen under Festmiddagen framfördes av Volvo DX-klubbs medlem Klas Westedahl som spelade glada melodier och käcka paussignaler på sitt keyboard. Tilläggas kan, att Klas är blind sedan födseln. Efter sammanräkning av kvällens auktion kunde konstateras att denna inbringat 1.026:-.
 
Dick Christebrunn, Åland. Flitig Parlamentsdeltagande. Observera dekalen på framdörren till hans ”nya” 850. Radio Rocksanna, ett nytt projekt, helt i åländskt anda!
 
SÖNDAG

Söndagsmorgnarna är alltid lite avslagna, många har bråttom med att ge sig iväg hem. Ett gäng tappra hade dock stannat kvar för att närvara vid sammanfattningen, vilken gjordes av Moritz. Lite mer diskussion om tidningen blev det. Eivind fra Norge gör tre nummer, hoppar av till årsskiftet vilket betyder att Magnus blir ensam h-red igen. Detta måste lösas på något sätt. Hemsidan måste hållas mer aktuell och fjärrlyssningen utvecklas.

Sammanfattningen avslutades med att Moritz, före detta HCJB-medarbetare läste upp ett brev från Sonja Persson som tyvärr pga av sen hemkomst från en utlandsresa inte kunde närvara vid mötet. I detta redogjorde Sonja lite för HCJB:s historia och nuvarande status. Alla sändningar från Quito läggs ner, men SW-sändningarna fortsätter från Australien. För några år sedan var hon, numera Orsabo på ett återbesök i Quito. Staden har nu växt otroligt mycket och hon, som gammal Quitobo skulle inte kunna tänka sig att flytta dit igen.
För min och Ullmars del avslutades Parlamentet med ett besök på SDXF:s arkiv, där gamla tidningar, böcker mm står prydligt sorterade och inplockade i hyllor, redo för framtida forskning om vår udda hobby.

Efter att ha plockat upp Sigge på hotellet, styrde vi hemåt och efter en halvtimmes regn och lunchpaus på Vätterleden var vi tillbaka i Peking vid 16-tiden.

Ett trevligt Parlament hade det varit, trots att manfallet bland föredragshållarna var stort. Maten var bra, frukosten en höjdare, men servicen vid festmiddagen var en repris på 2009. Vi får tacka alla i Göteborg med Lars Wieden och Moritz Saarman i spetsen för att de ställde och såg till att allt flöt som det skulle. Vi ses igen, ingen vet var men förhoppningsvis när och med lite fler deltagare.
 
Text & foto Claes CON Olsson
 
 
 
 Några vimmel-bilder från DX-Parlamentet 2013