2012-01-14
  Visst hörde vi Alaska!
 
Sigge hade ju halvt om halvt lovat, att med den nya antennen i 006 grader och med skapliga konds skulle vi tidigt på eftermiddagen kunna höra Alaska. Skepsisen var stor, vi hade under kanske 15 år försökt med Alaska på vid den här tidpunkten och en hel del andra gjort tappra försök, men Alaska var inget vi kunnat anteckna i loggen.


 
Men vi tar det från början, alltså med årets första möte eller kanske träff. Anslutningen verkade mager om man skulle döma efter gensvaret på nätet, men vid mötesstart 1500 SNT hade åtta NDL-are hunnit samlas: Jan-Erik A., Erik S., Göran Bayard, John Ekwall och Janne Görlin. Redan 1300 fanns Sigvard, Ullmar Qvick och Classe O. på plats för diverse finputsningar av antennsystemen. Någon dagordning för mötet fanns inte så det blev till att spåna och i brist på både ordföranden och sekreterare fick utd vikariera för de båda och förklara mötet öppnat.

Första punkten var en genomgång av befintliga antenner, och det gav följande glädjande resultat: 225 gr, 385 meter: 260 gr, 300 meter (kan förlängas); 300 grader, 480 meter; 006 grader, 500 meter (jordad). Dessutom finns en antenn på 312 grader som slutar nere vid vägen plus en fungerande dipol. Mycket av detta är Sigges förtjänst och han efterlyste nu fler jordspett.

Nästa punkt var strulet med Plusgirot där kassören inte lyckats komma in och kolla vilka som betalat medlemsavgiften. Nya papper och fullmakt krävdes och gamla kassören fick förnyat förtroende vilket nogsamt antecknades genom en ny fullmakt att insända till pappersvändarna på Plusgirot.

Sigge berättade lite om beläggningen i Parka och kunde konstatera att den varit dålig under säsongen fram till nu och inte såg det bättre ut för resten av densamma. Rolle, mannen som sköter antennerna gör detta för 4.000:-/säsong och det verkar inte som om det går att få ihop till hans ersättning. Extraordinära åtgärder måste alltså vidtagas.

John Ekwall, en av klubbens grundare hade sedan länge funderat på att flytta söderut, mot sina gamla hemtrakter och närmare sitt Karö-QTH. Nu gör han slag i saken, lämnar framåt sommaren in id-kortet på SMHI, tackar för sig efter lång i och trogen tjänst och flyttar till nyinköpt villa i Backaryd där han redan märkt ut revir med en ny antenn. Bara 20 minuters bilfärd har han sedan innan han kan kliva i motorbåten och puttra ut till Karön. Han har börjat städa upp i sitt QTH i Norrköping och hade med sig en kartong med prylar som han generöst skänkte till klubben för vidare försäljning till medlemmarna.

Erik Söderman, mannen som givit remoten ett ansikte hade nu fått tillbaka sitt reparerade modem från 3 och det visade sig, att nu fungerade det som det skulle. Han efterlyste lite mera engagemang från de som anmält sig till remote-gruppen. Hälften av dessa hade inte anmält sig på hemsidan för gruppen och inte heller betalat. Skärpning där!

Årsmötet var på tapeten, förhoppningsvis med lite mera deltagande. Mötesdatum blir den 18 februari i Väsby. Om det pga väderomständigheter som vi inte råder över, försöker vi hålla det i samma lokaler som förra året, alltså Vilbergen Bowling i Norrköping.

Ullmar berättade sedan, inte utan en viss stolthet och dito ersättning att han fått in en 2-sidig artikel om Radio Pirenaica i syndikalisternas tidning Arbetaren. Materialet till denna hade han samlat genom att läsa boken med samma namn, och efter ett års tragglande med hjälp av skolspanskan hade han lyckats med den bedriften. Om allt går som det ska, kommer artikeln senare att kunna läsas i EA.
Som en av medlemmarna i den på senaste Parlamentet tillsatta Arbetsgruppen för Utredande av DX-ingens Framtid redogjorde han sedan för arbetet med detta fram till nu. Enkäten på hemsidan och i EA hade gett ett ganska magert resultat, av Förbundets ca 400 medlemmar hade 10% av dessa haft några idéer. Framtida möten med gruppen följer upp resultatet och presenteras på nästa Parlament. Vad vi efterlyste var lite klarare besked om vad pengarna Förbundet mottagit skall användas till. Kaffe var sista programpunkt och eftersom mackberedare Olsson var åter, vankades limpmackor och till dessa inte bara kaffe utan också en bra och stadig signal från KHAR, Anchorage, Alaska på 590 med ett fint id på ”the top of the hour” 1600 UTC. Även KBRW, Barrow hördes också hyfsat. Inte utan att Sigvard där visade lite välförtjänt stolthet över sitt antennarbete!

Ett trevligt möte hade det varit, synd bara att inte fler kunde slita sig från stugvärmen i det fina vädret. Hoppas ni kommer till Årsmötet, var det nu än blir. Det finns många viktiga frågor att diskutera så anteckna redan nu den 18 februari i agendan!

CON