Bland loppisprylar och kufar i Eskilstuna
 
Sveriges DX-Förbund

Det traditionella 3-dagarsparlamentet har för varje år tappat fler och fler deltagare för att slutligen nå en punkt då det inte längre var intressant att anordna. Diskussioner fördes förra året om att anordna ett separat årsmöte i anslutning till Loppisen i Eskilstuna eftersom ”alla i alla fall var där” och kanske senare i sommar ordna ett separat möte under en helg där man mer informellt kan umgås och framför allt också ägna sig åt huvudsysselsättningen för Förbundets medlemmar, DX-ing. Beslut togs därför under året av styrelsen att göra slag i saken så den 20 mars var det dags för Årsmötet, som dock fortfarande fick gå under namnet Parlament. Vilket i ordningen detta var vet jag inte, men för min del var det nog det 23:e i rad.

"Allt mellan antenn och jord"


Men innan Årsmötet var det som sagt dags för den årliga ESA-loppisen i Bolinder-Munktellarenan i Eskilstuna. Har deltagarantalet på Parlamenten minskat så har detta på Loppisen gått i rakt motsatt riktning, så den här hopdragningen av användbara och mindre användbara dito har bara ökat och är nu den största Radioloppisen i Sverige. I takt med ökningen har man också fått ordna fram större och större lokaler och årets upplaga hölls i den del av arenan som i vanliga fall används för friidrott. Ett bra beslut, för trots att loppisen nu nog var den största hitintills så hade trängseln minskat.

Fullt med bord och nasare


Från NDL åkte i år Ullmar och Claes från Norrköping och på loppisen dök även, numera känd från TV, Göran Bayard upp. Från klubben såg vi även Karl-Arne Blom, Jan-Erik Järlebark, Ingemar Carlson samt Rolf och Solveig Samuelsson.

Dick Christenbrunn från Åland

Mycket junk finns det naturligtvis att titta på och att köpa med sig hem men naturligtvis finns det också en hel del prylar som man kan ha användning för. Hempularen kan nog göra fynd bland komponenterna, kanske finns där just det han letat efter som det där röret, 6YG7 som han jagat i alla år. Litteratur, både ny och gammal är det också alltid gott om, DX-köp var så klart där och försökte kränga lite titlar från sitt lager. Och som Dick Christenbrunn från Åland sa, något måste man ju köpa med sig hem, det tillhör liksom traditionen.

Ullmar Qvick och Göran Bayard

Några som också måste ha gjort bra affärer var cafeterian där köerna var långa och några tonårstjejer for som skottspolingar mellan kaffebryggare, läsk-kylar, mackor och köket, dock utan någon större organisation, verkade det som. Men efter en viss väntan fick man dock sitt kaffe och sin macka.

Samling innan Parlamentet

Framemot 15-tiden var det dags för DX-köp att plocka ihop icke försålda publikationer och tillsammans med oss övriga bege sig till det närliggande hotellet där Parlamentet skulle hållas. Kaffe och kaka fanns framdukat och smakade fint innan årsmötets högtidliga öppnande 1600. Styrelsen hade tydligen inte räknat med den här uppslutningen så i lokalen blev det, för att citera Topsy på Nalen, folkligt, festligt, fullsatt. Enligt den cirkulerande listan hade 19 stycken medlemmar infunnit sig och fem klubbar fanns representerade.

Stig Grandfeldt inledde.

Avgående ordföranden Stig Granfeldt hälsade alla välkomna och efter lite strul med dagordningen kunde Jan-Erik Järlebark väljas till mötesordförande, en syssla han skötte med bravur.
 

Tibor & Bergström

Förr om åren, om vi går tillbaka till 90-talet, var det alltid mycket tjafs och strul på årsmötena. Kupper förekom och gjorde det inte det, så hade valberedningen inte lyckats ordna fram några kandidater till posterna, utan man fick lita på att några frivilliga anmälde sig under mötets gång. Detta har inte förekommit under senare år, utan årsmötena har förlöpt friktionsfritt och gjorde så även i år. T.o.m. ekonomirapporten gladde och med hjälp av Bosse Samuelsson, som tyvärr inte kunde närvara, hade den nedåtgående trenden vänt och visade på 23 kkr plus, detta tack vare försäljningen av de mottagare mm som skänkts av Göran Erikssons dödsbo och tack vare att vår aktieportfölj åter börjat gå med plus. Tyvärr tappar vi fortfarande medlemmar och anslutningen av nya är dålig. Kanske kan nyvalde ordförande Ove Nordin vända på den trenden, han hade tydligen nya, friska planer för Förbundet då han gjorde ett kort inhopp som kassör för några år sedan. Annars blev styrelsen i stort sett som tidigare och vi är tacksamma att Bosse Samuelsson stannar ett år till.

Några motioner hade inte inkommit, t.o.m. undertecknad har tröttnat på att föreslå att EA ska ändras till A4-format. Styrelsens propositioner finns att läsa på hemsidan och det mesta gick igenom. Nyvalde ordföranden var på bettet och hade fixat en egen proposition: att stadgar, reglemente och arbetssätt skulle ses över, men där vi lyckades få det sista ordet struket.

Publiceringen ”Den svenska DX-historien” var åter på tapeten, som den varit i stort sett alla år jag varit på Parlamenten. I år tillsattes en arbetsgrupp på tre personer, som under Ronny Forslunds ledning skall försöka få ordning på det digra materialet och se om det går att publicera och utge i samarbete med det förlag som givit ut ”Stick iväg, Jack”, boken som tydligen blivit en ganska stor succé.

Mötet avslutades med att Stig avtackades för sina många år som Ordförande, hur många var det inte någon som riktigt visste, men många var det.

Tibor Szilagyi

Efter årsmötet var det dags för ett framträdande av Tibor Szilagyi, generalsekreterare för EDXC. Tibor berättade lite om föreningens syfte och aktiviteter, bl.a. om förra årets möte på Irland som samlat 48 deltagare från 10 länder samt en del stationsrepresentanter, bland dessa The Voice of Turkeys tyska avdelning. Dessa står som värd för årets möte, vilket kommer att hållas i Ankara 30 september - 3 oktober. Intresserade kan höra av sig till Tibor för ev. gemensam resa till bra pris.

EDXC ger ju även ut landlistan som gäller för verifierade länder. Denna har sammanställts av Olle Alm, men denne har tröttnat på jobbet och en ny huvudansvarig för listan efterlyses. Senaste listan kan laddas ner från www.edxc.org 

Mötet inklusive Tibors framförande tog ca 2 timmar. Några hade bokat in sig på hotellet för övernattning och för dessa och några till vankades det förtäring. Lilla Norrköpingsgänget på två personer tackade dock för sig och styrde hemåt i slasket i vårdagsjämningens afton.

Text och foto: CON