DX-Parlamentet 2009
   
Årets Parlament gick, som alla vid det här laget redan vet av stapeln i Göteborg, närmare bestämt på Apple Hotell, ett något nedslitet hotell i Torpa, inte så långt från centrum. Från NDL åkte Sigvard Andersson, som besökte sitt första Parlament någon gång på 60-talet, Claes Olsson som varit på alla Parlament sedan 1987 och Bo Samuelsson som förutom att vara Förbundets kassör var förstagångsbesökare. Vädret var uruselt och det spöregnade hela vägen ner till resmålet men efter lunch i Borås anlände vi vid resmålet vid 15-tiden där en del av de ca 20-talet deltagarna redan anlänt.
 
 

Kassören avnjuter lunchen tillsammans med Parlamentsgeneralen.

 

Kassören avnjuter lunchen tillsammans med Parlamentsgeneralen

 
Dagens program började med ett besök på SR nya byggnad och lokaler, i sann Göteborgsanda kallade Glashuset vid Göta Älv. Eftersom jag själv sett snart alla SR:s lokalkontor avstod jag detta och besökte bekanta i Partille för trevlig och lite nostalgisk samvaro men enligt de som var med till SR var det en trevlig rundvandring i nya och fräscha lokaler.

Vid 18-tiden hade de flesta anlänt, många bekanta ansikten och ordförande Stig Granqvist kunde hälsa alla välkomna till årets begivenheter där den första punkten på agendan var årets utfrågning av Styrelsen.

Denna blev en osedvanligt lugn historia där i stort sett endast ett ämne diskuterades, EA. utredningsgrupp hade kommit fram till att en radikal förändring behöver göras och förslaget var att man nästa år drar ner till sex nummer. En omläggning till A4-format hade då kanske varit passande så läsarna såg att något verkligen hänt, inte bara att en del nummer försvann. NDL hade ju lagt in en motion om detta, men efter visst ordvrängande beslöts att i stället för att avslå denna fortsätta utredningen och då också begära in offerter på tryckning i olika format. Nämnas kan, att NDL fått en offert från ett tryckeri och skickat in denna till en styrelsemedlem, men av någon anledning hade denna fastnat där och inte delgivits resten av styrelsen.

Bo Samuelsson, som sköter hemsidan tyckte att bidragen med tips, loggningar mm till hemsidan var väldigt dålig och efterlyste mer engagemang från medlemmarna. Besökarna på hemsidan är också få men han fick ett fint tips från Stig G. Han har en hemsida om Allt om Media och han hade en dag fått 6000 besökare genom att bland sökorden lägga in ordet "fotboll" vilket tydligen blev till en riktig straffspark.

Ett område som flitigt diskuterats under gångna Parlament har varit hur man skulle kunna få nya medlemmar. Ett försök hade gjorts under året genom att skicka ut EA med ett inbetalningskort till f.d. medlemmar och detta har resulterats i ett 50-tal ”nya medlemmar” . Kanske bättre än att satsa pengar på att åka till diverse sammankomster med pengar till materiel, resebidrag mm. Kanske också bättre att satsa pengarna på att behålla befintliga medlemmar än att försöka värva ungdomar som idag är mer intresserade av datorer och som i tusentals samlats i Jönköping under till deras motsvarighet till vårt Parlament.

Parlamentets finska deltagare, Kari Kivikäs och Arto Mujunen, ordförande resp. vice dito i SDXL hade anlänt med flyg från vårt östra grannland. Kari redogjorde för situationen där och det visade sig att problemen där var desamma som här med ett sjunkande medlemsantal och därmed sämre ekonomi. Dock har man elva personer i styrelsen varav en heltidsanställd och detta låter sig göras tack vare att man från finska staten har ett bidrag som motsvarar halva årskostnaden. Kanske något för SDXF att försöka utverka, det finns ju EU-bidrag till så många konstiga grejor. Som vanligt diskuterades också ett samarbete över gränserna, men i år hade man begränsat sig och tyckte det räckte med att samarbete med våra finska vänner. Ett problem med detta är naturligtvis språket, en del finnar förstår ju äran och hjältarnas språk men inte många svenskar är särskilt bra på finska.
 
 

Lennart Weirell, Lars Wåström, Stig-Owe Elgborn, Christer Brunström

 

Lennart Weirell, Lars Wåström, Stig-Owe Elgborn, Christer Brunström
och Moritz Saarman har hittat solen.

 
Efter en stadig frukost på lördagsmorgonen gav vi oss iväg till nästa studiebesök. Den planerade spårvagnsresan dit hade bytts ut mot en bildito, annars hade det ju varit passande eftersom det var till Spårvagnarnas Sista Vila vi skulle. Där blev vi mottagna av en av eldsjälarna, Bengt Claesson som visade oss runt i den kulturminnesmärkta gamla vagnhallen. Den är numera museum och där är spårvägsentusiasterna nu i full färd med att renovera gamla vagnar, den äldsta en hästspårvagn från 1880-talet. För oss Norrköpingsbor var det naturligtvis kul att se hur spårvagnarna i Göteborg såg och ser ut. Dessutom fick vi veta att man i Göteborg kallar mannen som är ansvarig inköpen av Gula Faran i Norrköping för "Skrothandlarn".....
 
 

Härligt med nedcabbat på sommaren 1884.

 

Härligt med nedcabbat på sommaren 1884.

 
Återkomna till hotellet och efter förmiddagsfikat var det dags för dagens första föredrag. Journalisten och författaren Niclas Sennerteg berättade om sin bok "Tyskland talar" och om propagandaradio under andra världskriget, framför allt då den tyska och om den som gick under namnet "Köningsbergsradion". Denna sände från början från staden Köningsberg vilken numera heter Kaliningrad och ligger på ryskt territorium och varifrån man också sände på svenska. Efterhand flyttades sändaren runt, bl.a. till det av Tyskland ockuperade Norge där man fortsatte med sändningarna mot Sverige. Några av svenskarna som jobbade på stationen och som fortfarande lever hade intervjuats av Niclas men de var inte så pigga på att uttala sig. En av dessa var en norrlänning vid namn Torolf Wirblad som numera bor på ett ålderdomshem i Buenos Aires. Enligt Niclas trodde han fortfarande på de nazistiska idealen och det lät som han skulle kunna bli en bra idol för Sverigedemokraterna. I EA nr 7 2007 finns en intressant artikel, först publicerad i Expressen 1944 om Köningsbergsradion och även om annan propagandaradio under kriget.

Fram på förmiddagen dök en kär gammal bekant upp. Det var Sonja Person, välkänd från HCJB som hittat till Göteborg och parlamentet. Hon berättade lite mera utanför programmet om HCJB Quito idag och om övriga planer för organisationen världen runt.
 
 

Sonja Persson och Börje Sahlén delade minnen.

 

Sonja Persson och Börje Sahlén delade minnen.

 
Årsmötet som startade efter lunchuppehållet blev liksom föregående år en lugn historia under klubbslagare Claes-W. Englunds vana ledning. Uppslutningen var inte särskilt imponerande, sex klubbar och 17 medlemmar fanns representerade.
 
 

Lennart Weirell skriver och Claes-W pratar.

 

Lennart Weirell skriver och Claes-W pratar.

 
Ekonomin i förbundet är som överallt annars ansträngd men kassören Bo Samuelson berättade, att förra årets reviderade budget i stort sett hade hållits, mycket tack vare att han varit sparsam med att dela ut bidrag till resor och uppehälle. T.ex. hålls styrelsemötena numera med hjälp av Skype vilket dragit ner kostnaderna betydligt och utan större knot beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Två motioner hade inkommit av vilken den första, som handlade om styrelsens sammansättning avslogs. Den andra, som var vår egen, behandlades som sagt EA som tidigare nämnts.

Styrelsens propositioner om budget och EA gick alla efter smärre justeringar igenom även om en av dessa orsakade en något förvirrad omröstning via handuppräckning.

Några större ändringar i styrelsen blev det inte heller. Jan-Erik Järlebark och Lennart Weirell avgick och för att spara pengar består nu styrelsen av fyra man som får göra upp om sysslorna.

De traditionella föredragen följde därefter och började med att Claes-W berättade om sin granne, den välkända DX-profilen och programledaren Arne Skoog. Claes hade efter Arnes bortgång fått överta massor av intressant material och han berättade och visade nu en del av detta.

Efter kaffepaus var nästa man ut Henrik Klemetz, känd bl.a. för sin stora kunnighet inom LA-DXing. Han har även forskat i en mängd övriga ämnen och berättade om DX-ing och radio på 50-talet då man hade återkommande DX-spalter i veckotidningar och då intresset för att lyssna på utländsk radio var stort. Mycket av detta beroende av att SR då endast sände ca 100 timmar i veckan och av dessa var det inte många procent som bestod av musik. Henrik har också skrivit en artikel i "Passport to World Band Radio" om radiostationer, bl.a. svenska som sände från numera i Marocko införlivade Tanger och med dessa avslutade han sitt mycket intressanta föredrag vilket han även illustrerat med radioklipp.
 
 

Henrik Klemetz berättade om Dux Radio, Tanger.

 

 Henrik Klemetz berättade om Dux Radio, Tanger.

 
Två föredrag återstod, men pga tidsbrist flyttades det ena till söndag förmiddag. I det andra skulle Torre ha berättat om utility-DXing, men tyvärr hade problem uppstått så han kunde inte närvara vid Parlamentet.

Kvällens sista programpunkter var den sedvanliga Galamiddagen med tillhörande plakettutdelning och den lika sedvanliga auktionen som DX-vännerna anordnar. I år hade vi också fin underhållning under middagen av en DX-are och musikant från Göteborg som jag tyvärr inte har antecknat namnet. Trots sitt handikapp, han är helt blind sedan födseln hanterar han med bravur både orgel och mottagare.

Årets mottagare av plaketterna var Bo Samuelsson som fick en bronspeng för sitt arbete som kassör och med hemsidan. Silver gick till Moritz Saarman som arbetat till och från i Förbundet med diverse uppgifter. Högst upp på pallen stod Henrik Klemetz. Guldplaketterna har tagit slut, så Henrik fick i stället en graverad glasgrej för sitt arbete på internationell nivå.

På den efterföljande auktionen fanns mycket av det du absolut inte behöver, men Moritz tyckte tydligen han behövde det för han köpte på sig en diger samling böcker som han lovade läsa under sommaren då han provat audiofiltren han också ropat in. Auktionen inbringade icke föraktliga 1723:- till DX-ingens fromma.

Söndag förmiddag var som vanligt lite avslagen, många hade lämnat lokalerna. DX-vännernas ordförande Claes-W. Fick fortsätta att svinga klubban och berättade att i kassan nu fanns lite över 4000:-. Sigge hade framfört ett förslag om att förstagångsbesökare till Parka skulle subventioneras med 500:-. Hans idé var att denna summa skulle stå för dessa kostnader, men nu blev det så att DX-vännerna kommer att stå för denna subventionering vilket kanske inte var meningen.

Den uppskjutna bildvisningen från gårdagen bestod av inskannade foton från förbundets arkiv vilket intresserade på lördagseftermiddagen kunde bese. En hel del av de ofta skäggprydda unga männen är fortfarande aktiva inom hobbyn och kunde identifieras av främst Claes-W och Sigvard som båda tillhör de verkliga veteranerna bakom rattarna.

Sista programpunkten för dagen var ett besök på Radiomuseet på Hisingen. Alltid lika intressant med alla dessa gamla klenoder och eftersom jag själv inte varit där sedan Parlamentet hölls i Göteborg för ganska många år sedan var det inte svårt att konstatera att samlingen växt betydligt och nu hotade att spränga lokalens väggar.
 
 

Bosse Samuelssons favorithylla med flygplansmottagare.

 

Bosse Samuelssons favorithylla med flygplansmottagare.

 
Efter ett Parlament i nostalgins tecken och efter en icke planerad sightseeingtripp i Mölnlycke hittade vi Hemvägen där vi under resans gång kunde konstatera att arrangemangen varit bra även om tidsschemat som vanligt var för optimistiskt. Hotellet var som sagt inget Hilton direkt och servicen vid Galamiddagen kunde varit lite bättre men kul som vanligt var det att träffa gamla bekanta.
 

Text och foto Claes Olsson