RAÄ-nummer Tjällmo 95:1

Dammvall

Övrig kulturhistorisk lämning

Agrara lämningar Industriell verksamhet och skogsbruk Metallframställning och bergsbruk

Medeltid Nyare tid

Län Östergötland Kommun Motala Landskap Östergötland Socken Tjällmo

Koordinater (x/y) 6514081 / 1472767 (RT-90 2,5 gon V)
Koordinater (lat/long) 58,7482 / 15,3349 (WGS84)

Dammvall av kallmurad gråsten 45 m l (70-270cg) 2 m br och 3 m h. Över bäckforan finns ett kallmurat valv 2 m diam och 1 m h. S om vallen, inom ett streckade området förekommer murrester på ömse sidor av bäcken. I S delen av området finns rester av 1 kvarn.

Terräng S-sluttande moränbunden bergrygg. Bäckfåra. Skogsmark, blandskog.