Hela 18 st på klubbmötet! Här syns några.Allt var upplagt för en kanonnatt med massor av hörigheter när vi samlades till klubbmöte och lyssnarträff den 13 januari 2007. Cx-värdena var de bästa hittills under säsongen. Sigge hade tittat bakåt i sina noteringar om konditioner och funnit att mönstret med 27-dagars cykler fortfarande verkade stämma. I så fall borde en topp komma någon dag före sista veckoslutet i januari. Index säger att även kommande natten kan bli bra för dem som stannar i QTH:t för lyssning Här skulle DX-as. Trodde vi.

Margareta Tevemark och Cales Olsson.Men innan det var dags att sätta sig vid mottagarna var det tid för klubbmöte med rekordmånga deltagare. Förmodligen tangerat rekord med 18 st. Inte dåligt för en lördagskväll i skogen! Janne Malmesjö kunde inte hålla igen med DX-ande utan hade sedan kl. 10 på förmiddagen varit på plats och tagit åtskilliga rapporter.

Kaffedrickande Göran Bayard och Magnus Jespersson.Klubbmötet avlöpte precis som vanligt, dvs smått kaosaktigt och med många utvikningar från dagordningen. Nya medlemmen Eric Söderman hälsades välkommen liksom Lennart Weirell som varit medlem i NDL sedan i somras. Med till lyssnarträffen var också Västeråsaren Magnus Jespersson.

Klubbmöte i NDL.Jan-Erik berättade lite om Parka-resan i nov. Konditionerna var måttligt bra med en kort höjdpunkt en natt mot Västindien då Barbados loggades. Göran J var mycket nöjd med sitt första besök i Parka och samlade på sig 150 inspelningar som just packats upp ur väskan för bearbetning. Lennart W var också nöjd med resan och tyckte att ”det var bättre än utanför Sala”. Enligt Sigge verkar säsongen i Parka gå mot ett tidigt slut då endast ytterligare en expedition är inbokad nu i januari.

Eric Söderman flankerad av de gamla (?) radiorävarna Claes Olsson och rolf Samuelsson.Sigge gjorde ett allvarligt försök att med hjälp av blädderblock få alla som skriver loggar från Parka att göra tabbar. Speciellt viktigt är att man börjar med att göra en tabbe, annars spårar hela loggen ur och Sigge får ägna sin tid att göra om alla tabbarna i.st.f. att vittja sin datortrål. Använd gärna en av Sigges loggar som tabbemall Instressant länsning i Eskilstuna-Kuriren om Göran Bayard och hans hobbies i samband med 70-årsdagen!eller Words ordinarie tabbemall. Alltså, det gör inget att TABba sig när man skriver loggar!!

Under punkten DX-realterat meddelade Janne att Jim Abrahamson nu åter kör för full effekt från KARR, 1460 samt att en användbar kontakt från Classic Gold i Norwich kan vara Paul Graham.

CRI har skickat tävlingsformulär till NDL som Janne uppmanade oss att besvara. Har någon tur kan fina priser vänta. T.ex. fick Christer Brunström, Halmstad en resa till Kina.
Kompisarna Lennart Deimert och Bosse Gustavsson.
Claes hade i Florida träffat Hans Johnson som skriver i Cumbre. Han hälsade till NDL.

Lennart W visade bilder från Parka och andra DX-relaterade händelser i sin dator.

Som vanligt så serverades smörgåsar och kaka för självkostnadspris. Och som vanligt cirkulerade erhålla verifikationer runt med många åhh och ahh som tillmälen. Särskilt imponerande och en klass för sig var Lennart Weirells snygga QSL-pärm.

Under kaffepausen avhurrades sekreteraren eftersom han passerat sitt 7:e decennium. Han passade påpassligt på att föreslå den församlade valberedningen att ny sekreterare borde väljas vilket under lama protester genast beviljades.

 

 

Hur gick det då med nattens DX-ing?

Konditionerna uteblev helt vilket självklart var en besvikelse. Det är bara att inse att de "vetenskapliga" värdena inte alltid överensstämmer i praktiken. I fortsättningen blir det nog så att DX-ing kommer att ske oavsett vad värdena visar. Trösten är att öppningar fanns åt andra håll och att många stationer i Europa gick bra.

Så här skriver JEJ:
Jag inte fick anledning att spela in ett enda varv på mitt band. Det blev ju ingen morgontopp och i övrigt hörde jag bara Puerto Rico (WVOZ 1520 kring 03) med säkerhet samt (tentativt) de båda dominikanerna på X-bandet (R Senda 1680 + R Juventus Don Bosco 1640) vid ungefär samma tidpunkt ...

Och LWV sammanfattar:
Inte blev det så mycket, men två rapporter till britter, Capitol Gold på 1323 och BBC Radio Gloucestershire på 1413 sen loggade jag ca 15 pirater varav det blir rapport till 6 tror jag.

JMA var synnerligen produktiv:
UK gick väldigt bra. 45 / c:a / loggningar. Bland annat:
R Star County 981
Classic Gold 1152
R Rumania 1152
Club Asia 963
Sunrise R 1458
Forth 2 1548
Classic Gold 1260
Virgin Radio 1260
Classic Gold 1332
Magic 1161 1161
Tay AM 1161
R Bremen1 936
Classic Gold 1521
R Brasil Central
R Armada 1633
Fresh R 1413
DLF 756
North Sound 2 1035
Pulse Classic Gold 1530
Pure Radio 1305
R Apintie 4990
1548 Magic 1548
County Sound R 1566
BBC Bristol 1566
R Paardrenkracht 6325
BBC R York 1260

I varje fall en del! Jag har en mixade intressantaUK dessutom! Ja, DX ing är kul! Rörigt men kul!!


Lennart D instämmer med föregående och loggade ett antal nya och gamla NDB-stationer.

Trots avsaknaden av konditioner var det en trevlig lyssnarträff. Att DX-a kollektivt är kul!


2007-01-18 / LtD

Text och bilder får användas fritt!

Lennart Weirell visade bilder från Parkalompolo och andra DX-relaterade händelser.

Lennart LWV Weirell koncentrerar sig på lyssningen.

Jan-Erik Järlebark och Lennart Weirell.

Magnus Jespersson från Västerås.

Jan-Erik Järlebark JEJ.