Många på NDLs årsmöte den 10 februari 2001.
 
Trångt på NDLs årsmöte. Som vanligt blev årsmötet en trevlig tillställning med snabba beslut. Då ekonomin är under kontroll med alla papper i ordning beviljades styrelsen ansvarfrihet för år 2000. I övrigt blev det omval av hela styrelsen och funktionärer.

Christer Carlsson, Sigvard Andersson och Göthe Ringström kollar vilka NA-stationer som sänder på 510 kHz.
Ordförande: Bo Gustavsson
Kassör: Claes Olsson
Sekreterare: Göran Bayard
Vice sekreterare: Lennart Deimert
Revisorer: Jan Görlin och Magnus Liljeqvist
Klubbmästare: Ejgil Jensen

-JAAA !  Tårta. Ejgil, Göthe, Gunnar, Per och Thomas hugger in. Av verksamhetsberättelsen för år 2000 framgår att NDL haft 12 klubbmöten med god uppslutning. Lyssnaraktiviteten i klubblyan har givit många intressanta hörigheter och QSL som resultat. Ekonomin är under kontroll med en behållning av drygt 1500:- trots att vi fått betala 2 elräkningar under året pga försenad räkning för -99. Berättelserna godkändes och lades till handlingarna.

Vidare beslutades om oförändrad medlemsavgift 2002 på 100 kronor och att NDL skall vara medlem i Sveriges DX-Förbund.

NDLs egen Karlsson - Christer Radio-Carlsson. På det efterföljande klubbmötet diskuterades en rad förslag och pågående projekt som bygget av K9AY-antennen och en lyssnarresa till Parkalompolo. En annan stor radio-händelse under 2001 är NORDX2001 där NDL står för arrangemanget.


Då konditionerna var på topp (?) stannade några kvar för att komplettera sina loggar och QSL-samlingar.

 

 

 
 
[ Tillbaka ]