Datum och tider för möten och träffar hösten och vintern 2018-19.
Behövs snöröjning?

Ring då till arrendatorn så fixar han detta.

Månad

Datum Veckodag Tid Aktivitet
         
Aug 29 Onsdag 10:00 Arbetsdag. Antennöversyn mm
Sep 8 Lördag 15:00 Klubbbmöte med lyssning.
Okt 27 Lördag 15:00 Klubbmöte med lyssning
Dec 8 Lördag 15:00 Klubbmöte med lyssning