Datum och tider för möten och träffar vintern våren 2018.
Behövs snöröjning?

Ring då till arrendatorn så fixar han detta.

Månad

Datum Veckodag Tid Aktivitet
         
Maj 30 Onsdag 13:00 Städdag.
Samling MacDonalds Klinga kl 13:00
Aug 29 Onsdag 10:00 Arbetsdag. Antennöversyn mm
Sep 8 Lördag 15:00 Klubbbmöte med lyssning.